“Izdelana fasada je zelo lepa in kvalitetno narejena. Nudili so mi
tudi pomoč pri izbiri barve, saj se sami nismo znali pravilno
odločiti.”